تبلیغات
₩.INJURED.₩ - وظایف فرشتگان مقرّب خدا
درباره وبلاگ

آرشیو

طبقه بندی

آخرین پستها

پیوندها

پیوندهای روزانه

نویسندگان

نظرسنجی

آمار وبلاگ

Admin Logo
themebox

وظایف فرشتگان مقرّب خدا

در بـیـن مـلائکـه الله ، چهار ملک وجود دارند که در پیشگاه

قرب خاصی دارند و در لسان حکما و فلاسفه الهی از آن‌ها تعبیر 

به رئوس ملائکه می‌شود، آن‌ها عبارتاند از

جـبـرئیـل ، مـیـکـائیـل ، اسـرافـیـل و عـزرائیـل .

فرشتگان

جبرئیل فرشته‌ای است که وحی الهی را به پیامبر اکرم

(صلی الله علیه و آ له ) می‌رساند. او مـلک مـقـرب خـدا و بزرگ‌تر 

از جمیع فرشتگان که علم حضرت حق در او تـجـلی می‌کند 

و از او در طـریـقـه وحـی بـه فـرشـتـگـان پایین‌تر و کوچک‌تر

که تعدادشان بسیار است - تجلی و ظهور می‌کند و از آن‌ها 

بر پیامبر (صلی الله علیه و آ له ) تجلی می‌یابد. جبرئیل یکی 

از چهار فرشته مقرب بلکه برترین آن‌ها است ؛ زیرا رسول خدا

(صلی الله علیه و آ له ) فرماید: آیا شما را به برترین 

فرشتگان جبرئیل خبر بدهم ؟

در بـیـن مـلائکـه الله ، چهار ملک وجود دارند که در پیشگاه 

قرب خاصی دارند و در لسان حکما و فلاسفه الهی از آن‌ها 

تعبیر به رئوس ملائکه می‌شود، آن‌ها عبارتاند از: 

جـبـرئیـل ، مـیـکـائیـل ، اسـرافـیـل و عـزرائیـل .   

در روایـات و اخـبـار بـا ایـن چـهار ملک مقرب معروف ، به صراحت 

اشاره شده است . از جمله روایـتـی از رسـول گـرامـی اسـلام

(صلی الله علیه و آ له ) وارد است که فرمود ان الله تـبـارک و تـعـالی 

اخـتـار مـن کـل شـی ء اربـعـه ، و اخـتـار مـن المـلائکـه جـبـرئیـل 

و مـیـکـائیـل اسـرافـیـل و مـلک المـوت ؛ خـداونـد مـتـعـال از هـر 

چـیـزی چـهـار تـا را اخـتـیـار و انـتـخـاب فـرمـوده و از فـرشـتـگـان 

نـیـز جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت (عزرائیل ) 

را اختیار کرده است .

جـبـرئیـل فـرشـتـه عـلم و مـتـوجـه سـازنـده مـجـردات ، کـه 

بـه فـهـم و تـعـقـل ادراک می‌کنند. مـیـکـائیـل فـرشـتـه ارزاق اسـت . 

اسـرافـیـل فـرشته زنده گردانیدن است و عزرائیل فرشته میراندن و ترقی 

دهنده مواد از صور پایین‌تر به کامل‌تر است . سایر فرشتگان 

تحت ریاست این چهار فرشته‌اند.

یـکـی از رئوس چهارگانه مـلائکـه ، مـیـکـائیـل اسـت و قـرآن مـجـیـد

در سـوره بـقـره آیـه 98 از مـیـکـائیـل به عنوان میکال یاد فرمود

و دشمنی با او را در ردیف دشمنی به خدا و ملائکه و انبیا قرار 

داده و دشمن او را متهم به کفر است :من کان عدو الله و ملائکه 

و رسله و جـبـرئیـل و مـیـکـال فـان الله عـدو للکـافـریـن میکائیل موکل 

لرزاق موجودات بوده و اعوان و یارانی نیز در جمع عالم دارد

رئیسی در میان فرشتگان

هـر چـنـد بـه طـور یـقین نمی‌توان گفت که بین چهار ملک معروف ، 

جامع و رئیسی هست ، اما شـایـد تـا ایـن مـقـدار بـتـوان گـفـت 

کـه اگـر رئیـس بـیـن ایـشـان بـاشـد، جـبـرئیـل اسـت و حـدیـثـی وارد 

اسـت کـه امـیـر المـومـنـیـن (علیه‌السلام ) از رسـول خـدا

(صـلی الله عـلیـه و آ له ) سـوال کـرد: انـت افـضـل ام جـبـرئیـل  ؟ 

شـمـا بـرتـریـد یـا جبرئیل . آن گاه حضرت تفصیلاً سر برتری خویش 

و اولیای الهی را بیان می‌دارد.

حـضـرت امـام خـمـیـنـی (ره ) در تـوضـیـح ایـن حـدیـث شـریـف 

می‌فرماید: ایـن کـه سـوال شـد کـه : آیـا آن حـضـرت بـرتـر اسـت 

یـا جـبـرئیـل ؟ ایـن سـوال نـه تـنـهـا دربـاره جـبـرئیـل اسـت ، بـلکـه 

مـورد سـوال ، هـمـه سـاکـنـان عـالم جـبـروت هـسـتـنـد و امـام ایـن 

کـه جـبـرئیـل را بـه خـصـوص ذکـر کرده ، با به واسطه عظمت مقامی 

است که او را در میان فرشتگان دیگر است و یا به خاطر آن است که در 

چنین مورد ذهن‌ها متوجه او می‌شوند نه به دیگر فرشتگان .
 
برتری جبرئیل بر سایر فرشتگان

صـدر المـتـالهـیـن بـعـد از ایـن کـه بـه بـزرگـان و رئوس مـلائکـه 

اشـاره می‌کند، جـبـرئیـل را بـه لحـاظ این که خداوند در قرآن کریم 

به صفات کمالی او اشاره فـرمـوده اسـت و بـر سـایـر بـزرگـان 

فـرشـتـگـان بـه شـش دلیل ترجیح می‌دهد:

1- جبرئیل صاحب وحی است : نزل به الروح الامین علی قلبک  .

2- نام او را پیش از فرشتگان دیگر در قرآن بیان نموده است :

من کان عدوا لله و ملائکه و رسـله و جـبـرئیـل و مـیـکـال  . زیـرا 

جـبـرئیـل صـاحـب عـلم و وحـی و مـیـکائیل صاحب روز و غذاست . 

و علمی که آن غذای روحانی است ، برتر و بالاتر از غذای 

جسمانی است ، پس باید جبرئیل برتر از میکائیل باشد.

3- خـداونـد نـام او را پـس از خـود قـرار داده اسـت :

فـان الله هـو مـولاه و جبرئیل و صالح المومنین .

4- او را روح‌القدس نـامـیـده اسـت و دربـاره عـیـسـی

(علیه‌السلام ) فرمود: اذ ایدتک بروح القدس  .

5- خـداوند دوستانش را یاری می‌دهد و دشمنانش را 

سر کوب می‌گرداند با هزار فرشته صف بسته .

6- خـداونـد او را بـه صـفـات شش‌گانه در قرآن ستوده است 

که عبارتند از: رسالت او، ارجـمـنـدی او، نیرومندی او، منزلت و مقام او، 

فرماندهی او بر فرشتگان و امین وحی بودن او: مطاع ثم امین .
 
فرشته‌ای موکل بر ارزاق

یـکـی از رئوس چهارگانه مـلائکـه ، مـیـکـائیـل اسـت

و قـرآن مـجـیـد در سـوره بـقـره آیـه 98 از مـیـکـائیـل به عنوان 

میکال یاد فرمود- و دشمنی با او را در ردیف دشمنی به خدا و 

ملائکه و انبیا قرار داده و دشمن او را متهم به کفر است :من کان 

عدو الله و ملائکه و رسله و جـبـرئیـل و مـیـکـال فـان الله عـدو للکـافـریـن 

میکائیل موکل لرزاق موجودات بوده و اعوان و یارانی نیز در جمع عالم 

دارد و در روایتی که از رسـول خدا رسیده : اسم میکائیل عبید الله است . 

و امیر المونین (علیه‌السلام ) می‌فرماید: جـبرئیل مؤذن اهل 

آسمان‌ها و میکائیل امام آن‌ها، که در بیت المامور به او اقتدا می‌کنند. 

امـامـت مقام بلندی است که شایسته آن نیست مگر کسی که 

مقام بالاتر و دارای شرایط جامع‌تر باشد .

میکائیل و به تعبیر قرآن میکال فرشته رزق است. در حدیث آمده 

است:میکائیل بر ملائکه‌ای که بر ارزاق موکل اند همچون ابر و ملائکه 

رعد و برق و ملائکه باد و باران و غیره سروری دارد

[بحارالانوار، ج 59، ص 221]

قـبـض کـننده اصلی ذات پاک خداست ، آن گاه در عالم اسباب 

فرشته مرگ ، یعنی عـزرائیـل مـجری این فرمان است و او نیز به 

وسیله گروهی از فرشتگان و رسولان الهی این مأموریت را نجام می‌دهد

قبض روح به دست کیست؟

قبض ارواح گاهی به خدا نسبت داده شده ، گاهی 

به ملک الموت (عزرائیل ) و گاهی نیز به فرشتگان مرگ .

1-الله یـتـوفـی الانـفـس حـیـن مـوتـهـا ؛ خـداوند جان‌ها را 

به وقت مرگ کاملاً دریافت می‌دارد.

2-قل یتوفاکم ملک الموت الذی و کل بکم ؛  بگو: جان شما 

را فرشته مرگ که بر شما گمارده شده دریافت می‌دارد.

3-حتی اذا جاء احدکم الموت توفت رسلنا و هم لا یفرطون ؛ 

تا این چون مرگ یکی از آنان فرا رسد، رسولان ما جان او را 

می‌گیرند، و ایشان کوتاهی نمی‌کنند.

کـمـی دقـت در آیـات فـوق ، نـشان می‌دهد که هیچ گونه 

تضادی در میان آن‌ها نیست ؛ زیرا قـبـض کـننده اصلی ذات 

پاک خداست ، آن گاه در عالم اسباب فرشته مرگ ، یعنی عزرائیل

مـجری این فرمان است و او نیز به وسیله گروهی از فرشتگان 

و رسولان الهی این مأموریت را نجام می‌دهد.
 
اسرافیل

اسرافیل، فرشته نفخ صور است. امام سجاد(علیه السلام) 

می‌فرماید:"خداوند به اسرافیل امر می‌کند تا به دنیا فرود آید

و صور با او است... و در آن می‌رسد".[بحارالانوار، ج 6، ص 324.]

امام سجاد(علیه السلام) می‌فرماید:"نفخة مرگ از سوی 

اسرافیل است و بعد از آن خود اسرافیل هم می‌میرد و نفخة حیات

از سوی خود پروردگار عالم انجام می‌گیرد".[پیام قرآن، ج 6، ص 72.]


نوشته شده توسط :رَهگذَر بیراهه ها
سه شنبه بیستم اسفندماه سال 1392-20:16
نظرات() 

pharmacy canada online prescriptions
شنبه سی و یکم شهریورماه سال 1397 17:34

You actually explained it exceptionally well.
pharmacy canada plus canadian prescriptions online serc 24 mg trusted pharmacy canada scam buy viagra usa how safe are canadian online pharmacies northwest pharmacies in canada is trust pharmacy in canada legitimate pharmacy times the best canadian online pharmacies canada online pharmacies
http://cialisvipsale.com/
چهارشنبه بیست و هشتم شهریورماه سال 1397 19:10

Wow quite a lot of fantastic advice.
cialis online deutschland cialis dose 30mg cialis 30 day sample canadian cialis legalidad de comprar cialis we like it cialis soft gel price cialis best wow look it cialis mexico opinioni cialis generico cialis generico online
http://viagraky.com/
سه شنبه بیست و هفتم شهریورماه سال 1397 16:02

Whoa all kinds of useful material!
cialis en 24 hora cialis pills how do cialis pills work viagra or cialis cialis purchasing cialis for bph cialis kaufen cialis pas cher paris side effects of cialis cialis flussig
http://cialisbuys.com/
پنجشنبه پانزدهم شهریورماه سال 1397 04:34

You expressed it very well.
cialis billig viagra or cialis venta cialis en espaa buy cialis uk no prescription tadalafil 20 mg cialis generico cialis italia gratis canada discount drugs cialis american pharmacy cialis miglior cialis generico
canadian online pharmacy
سه شنبه سیزدهم شهریورماه سال 1397 20:18

Excellent info. Thanks!
pharmacy times canadian drugstore canadian pharmacy meds drugs for sale usa buy viagrow pro canada drug pharmacy online pharmacies in usa drugs for sale on internet global pharmacy canada canadian drugs
buying viagra online australia
سه شنبه سیزدهم شهریورماه سال 1397 04:27

You said it nicely..
online pharmacy usa viagra buy viagra super active online viagra purchase online vigra buy viagra with no prescription how to get viagra buy viagra brand online usa online pharmacy buy prescription viagra how can you buy viagra
Buy cialis online
دوشنبه دوازدهم شهریورماه سال 1397 20:41

Excellent postings. Regards.
import cialis cialis generique deutschland cialis online cialis super acti cialis preise schweiz import cialis calis venta cialis en espaa prix cialis once a da cialis en 24 hora
cialisonli.com
دوشنبه دوازدهم شهریورماه سال 1397 02:17

Wonderful material, Many thanks.
enter site 20 mg cialis cost cialis 100mg suppliers cialis italia gratis cialis professional from usa we use it 50 mg cialis dose cialis 20mg prix en pharmacie where do you buy cialis cialis 5 mg effetti collateral cipla cialis online try it no rx cialis
viabiovit.com/viagra-100-mg-best-price.html
سه شنبه بیست و سوم مردادماه سال 1397 03:32

Nicely put, Appreciate it.
where to buy generic viagra viagra pharmacy viagra viagra buy viagra buy discount viagra generic viagra uk online how to get viagra free buy viagra superdrug cheapest place to buy viagra buy viagra online paypal how get viagra
http://kawanboni.com/
دوشنبه بیست و دوم مردادماه سال 1397 11:50

You revealed this terrifically!
we use it 50 mg cialis dose when will generic cialis be available buying cialis on internet acquistare cialis internet rx cialis para comprar cialis mit grapefruitsaft cialis prices in england we recommend cialis info generic low dose cialis can i take cialis and ecstasy
Buy cialis online
دوشنبه هفتم خردادماه سال 1397 03:08

Very good write ups, Kudos.
safe site to buy cialis online cialis generique cialis uk next day enter site 20 mg cialis cost cialis daily reviews cialis price thailand cialis coupons purchasing cialis on the internet warnings for cialis cialis diario compra
Viagra lowest price
سه شنبه چهارم اردیبهشتماه سال 1397 05:36

Whoa a good deal of awesome information!
buy price viagra buy viagra soft tabs buy cheap viagra uk cheap online pharmacy usa buying viagra online forum buy viagra online safe viagra from usa pharmacy buy sildenafil online cheap buy viagra online canada no prescription buy viagra cheap online
Cialis 20 mg
جمعه هفدهم فروردینماه سال 1397 21:15

Cheers! I value it.
chinese cialis 50 mg cialis uk next day cialis for sale south africa order a sample of cialis cipla cialis online how much does a cialis cost cialis generico milano generic cialis at the pharmacy cialis dosage recommendations cialis uk
Generic cialis
جمعه سوم فروردینماه سال 1397 18:13

Amazing material, Thanks!
rezeptfrei cialis apotheke tadalafil click now cialis from canada generic low dose cialis wow look it cialis mexico cialis tablets for sale discount cialis il cialis quanto costa purchase once a day cialis interactions for cialis
What makes you grow taller during puberty?
شنبه یکم مهرماه سال 1396 12:55
Excellent goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you are just too magnificent.
I really like what you have acquired here, really like what you're
saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart.
I can not wait to read far more from you. This is really a wonderful web site.
Where is the Achilles heel?
دوشنبه بیست و هفتم شهریورماه سال 1396 20:57
Fantastic beat ! I would like to apprentice while you
amend your web site, how can i subscribe for a blog web site?
The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted
of this your broadcast offered bright clear idea
What causes burning pain in Achilles tendon?
جمعه هفدهم شهریورماه سال 1396 00:37
I am sure this paragraph has touched all the internet visitors,
its really really nice paragraph on building up new web site.
chaturbatefreetokenshack.com
دوشنبه سیزدهم شهریورماه سال 1396 11:04
Hi there, I do believe your web site might be having web browser compatibility problems.
Whenever I take a look at your website in Safari, it looks fine however when opening in I.E.,
it has some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up!

Apart from that, great blog!
BHW
سه شنبه بیست و نهم فروردینماه سال 1396 21:34
Its such as you learn my mind! You appear to grasp a lot approximately this, such as you wrote the
e-book in it or something. I think that you simply can do with a few percent
to drive the message home a bit, however other
than that, that is fantastic blog. A fantastic read. I will certainly be back.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر