تبلیغات
₩.INJURED.₩ - وظایف فرشتگان مقرّب خدا
درباره وبلاگ

آرشیو

طبقه بندی

آخرین پستها

پیوندها

پیوندهای روزانه

نویسندگان

نظرسنجی

آمار وبلاگ

Admin Logo
themebox

وظایف فرشتگان مقرّب خدا

در بـیـن مـلائکـه الله ، چهار ملک وجود دارند که در پیشگاه

قرب خاصی دارند و در لسان حکما و فلاسفه الهی از آن‌ها تعبیر 

به رئوس ملائکه می‌شود، آن‌ها عبارتاند از

جـبـرئیـل ، مـیـکـائیـل ، اسـرافـیـل و عـزرائیـل .

فرشتگان

جبرئیل فرشته‌ای است که وحی الهی را به پیامبر اکرم

(صلی الله علیه و آ له ) می‌رساند. او مـلک مـقـرب خـدا و بزرگ‌تر 

از جمیع فرشتگان که علم حضرت حق در او تـجـلی می‌کند 

و از او در طـریـقـه وحـی بـه فـرشـتـگـان پایین‌تر و کوچک‌تر

که تعدادشان بسیار است - تجلی و ظهور می‌کند و از آن‌ها 

بر پیامبر (صلی الله علیه و آ له ) تجلی می‌یابد. جبرئیل یکی 

از چهار فرشته مقرب بلکه برترین آن‌ها است ؛ زیرا رسول خدا

(صلی الله علیه و آ له ) فرماید: آیا شما را به برترین 

فرشتگان جبرئیل خبر بدهم ؟

در بـیـن مـلائکـه الله ، چهار ملک وجود دارند که در پیشگاه 

قرب خاصی دارند و در لسان حکما و فلاسفه الهی از آن‌ها 

تعبیر به رئوس ملائکه می‌شود، آن‌ها عبارتاند از: 

جـبـرئیـل ، مـیـکـائیـل ، اسـرافـیـل و عـزرائیـل .   

در روایـات و اخـبـار بـا ایـن چـهار ملک مقرب معروف ، به صراحت 

اشاره شده است . از جمله روایـتـی از رسـول گـرامـی اسـلام

(صلی الله علیه و آ له ) وارد است که فرمود ان الله تـبـارک و تـعـالی 

اخـتـار مـن کـل شـی ء اربـعـه ، و اخـتـار مـن المـلائکـه جـبـرئیـل 

و مـیـکـائیـل اسـرافـیـل و مـلک المـوت ؛ خـداونـد مـتـعـال از هـر 

چـیـزی چـهـار تـا را اخـتـیـار و انـتـخـاب فـرمـوده و از فـرشـتـگـان 

نـیـز جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت (عزرائیل ) 

را اختیار کرده است .

جـبـرئیـل فـرشـتـه عـلم و مـتـوجـه سـازنـده مـجـردات ، کـه 

بـه فـهـم و تـعـقـل ادراک می‌کنند. مـیـکـائیـل فـرشـتـه ارزاق اسـت . 

اسـرافـیـل فـرشته زنده گردانیدن است و عزرائیل فرشته میراندن و ترقی 

دهنده مواد از صور پایین‌تر به کامل‌تر است . سایر فرشتگان 

تحت ریاست این چهار فرشته‌اند.

یـکـی از رئوس چهارگانه مـلائکـه ، مـیـکـائیـل اسـت و قـرآن مـجـیـد

در سـوره بـقـره آیـه 98 از مـیـکـائیـل به عنوان میکال یاد فرمود

و دشمنی با او را در ردیف دشمنی به خدا و ملائکه و انبیا قرار 

داده و دشمن او را متهم به کفر است :من کان عدو الله و ملائکه 

و رسله و جـبـرئیـل و مـیـکـال فـان الله عـدو للکـافـریـن میکائیل موکل 

لرزاق موجودات بوده و اعوان و یارانی نیز در جمع عالم دارد

رئیسی در میان فرشتگان

هـر چـنـد بـه طـور یـقین نمی‌توان گفت که بین چهار ملک معروف ، 

جامع و رئیسی هست ، اما شـایـد تـا ایـن مـقـدار بـتـوان گـفـت 

کـه اگـر رئیـس بـیـن ایـشـان بـاشـد، جـبـرئیـل اسـت و حـدیـثـی وارد 

اسـت کـه امـیـر المـومـنـیـن (علیه‌السلام ) از رسـول خـدا

(صـلی الله عـلیـه و آ له ) سـوال کـرد: انـت افـضـل ام جـبـرئیـل  ؟ 

شـمـا بـرتـریـد یـا جبرئیل . آن گاه حضرت تفصیلاً سر برتری خویش 

و اولیای الهی را بیان می‌دارد.

حـضـرت امـام خـمـیـنـی (ره ) در تـوضـیـح ایـن حـدیـث شـریـف 

می‌فرماید: ایـن کـه سـوال شـد کـه : آیـا آن حـضـرت بـرتـر اسـت 

یـا جـبـرئیـل ؟ ایـن سـوال نـه تـنـهـا دربـاره جـبـرئیـل اسـت ، بـلکـه 

مـورد سـوال ، هـمـه سـاکـنـان عـالم جـبـروت هـسـتـنـد و امـام ایـن 

کـه جـبـرئیـل را بـه خـصـوص ذکـر کرده ، با به واسطه عظمت مقامی 

است که او را در میان فرشتگان دیگر است و یا به خاطر آن است که در 

چنین مورد ذهن‌ها متوجه او می‌شوند نه به دیگر فرشتگان .
 
برتری جبرئیل بر سایر فرشتگان

صـدر المـتـالهـیـن بـعـد از ایـن کـه بـه بـزرگـان و رئوس مـلائکـه 

اشـاره می‌کند، جـبـرئیـل را بـه لحـاظ این که خداوند در قرآن کریم 

به صفات کمالی او اشاره فـرمـوده اسـت و بـر سـایـر بـزرگـان 

فـرشـتـگـان بـه شـش دلیل ترجیح می‌دهد:

1- جبرئیل صاحب وحی است : نزل به الروح الامین علی قلبک  .

2- نام او را پیش از فرشتگان دیگر در قرآن بیان نموده است :

من کان عدوا لله و ملائکه و رسـله و جـبـرئیـل و مـیـکـال  . زیـرا 

جـبـرئیـل صـاحـب عـلم و وحـی و مـیـکائیل صاحب روز و غذاست . 

و علمی که آن غذای روحانی است ، برتر و بالاتر از غذای 

جسمانی است ، پس باید جبرئیل برتر از میکائیل باشد.

3- خـداونـد نـام او را پـس از خـود قـرار داده اسـت :

فـان الله هـو مـولاه و جبرئیل و صالح المومنین .

4- او را روح‌القدس نـامـیـده اسـت و دربـاره عـیـسـی

(علیه‌السلام ) فرمود: اذ ایدتک بروح القدس  .

5- خـداوند دوستانش را یاری می‌دهد و دشمنانش را 

سر کوب می‌گرداند با هزار فرشته صف بسته .

6- خـداونـد او را بـه صـفـات شش‌گانه در قرآن ستوده است 

که عبارتند از: رسالت او، ارجـمـنـدی او، نیرومندی او، منزلت و مقام او، 

فرماندهی او بر فرشتگان و امین وحی بودن او: مطاع ثم امین .
 
فرشته‌ای موکل بر ارزاق

یـکـی از رئوس چهارگانه مـلائکـه ، مـیـکـائیـل اسـت

و قـرآن مـجـیـد در سـوره بـقـره آیـه 98 از مـیـکـائیـل به عنوان 

میکال یاد فرمود- و دشمنی با او را در ردیف دشمنی به خدا و 

ملائکه و انبیا قرار داده و دشمن او را متهم به کفر است :من کان 

عدو الله و ملائکه و رسله و جـبـرئیـل و مـیـکـال فـان الله عـدو للکـافـریـن 

میکائیل موکل لرزاق موجودات بوده و اعوان و یارانی نیز در جمع عالم 

دارد و در روایتی که از رسـول خدا رسیده : اسم میکائیل عبید الله است . 

و امیر المونین (علیه‌السلام ) می‌فرماید: جـبرئیل مؤذن اهل 

آسمان‌ها و میکائیل امام آن‌ها، که در بیت المامور به او اقتدا می‌کنند. 

امـامـت مقام بلندی است که شایسته آن نیست مگر کسی که 

مقام بالاتر و دارای شرایط جامع‌تر باشد .

میکائیل و به تعبیر قرآن میکال فرشته رزق است. در حدیث آمده 

است:میکائیل بر ملائکه‌ای که بر ارزاق موکل اند همچون ابر و ملائکه 

رعد و برق و ملائکه باد و باران و غیره سروری دارد

[بحارالانوار، ج 59، ص 221]

قـبـض کـننده اصلی ذات پاک خداست ، آن گاه در عالم اسباب 

فرشته مرگ ، یعنی عـزرائیـل مـجری این فرمان است و او نیز به 

وسیله گروهی از فرشتگان و رسولان الهی این مأموریت را نجام می‌دهد

قبض روح به دست کیست؟

قبض ارواح گاهی به خدا نسبت داده شده ، گاهی 

به ملک الموت (عزرائیل ) و گاهی نیز به فرشتگان مرگ .

1-الله یـتـوفـی الانـفـس حـیـن مـوتـهـا ؛ خـداوند جان‌ها را 

به وقت مرگ کاملاً دریافت می‌دارد.

2-قل یتوفاکم ملک الموت الذی و کل بکم ؛  بگو: جان شما 

را فرشته مرگ که بر شما گمارده شده دریافت می‌دارد.

3-حتی اذا جاء احدکم الموت توفت رسلنا و هم لا یفرطون ؛ 

تا این چون مرگ یکی از آنان فرا رسد، رسولان ما جان او را 

می‌گیرند، و ایشان کوتاهی نمی‌کنند.

کـمـی دقـت در آیـات فـوق ، نـشان می‌دهد که هیچ گونه 

تضادی در میان آن‌ها نیست ؛ زیرا قـبـض کـننده اصلی ذات 

پاک خداست ، آن گاه در عالم اسباب فرشته مرگ ، یعنی عزرائیل

مـجری این فرمان است و او نیز به وسیله گروهی از فرشتگان 

و رسولان الهی این مأموریت را نجام می‌دهد.
 
اسرافیل

اسرافیل، فرشته نفخ صور است. امام سجاد(علیه السلام) 

می‌فرماید:"خداوند به اسرافیل امر می‌کند تا به دنیا فرود آید

و صور با او است... و در آن می‌رسد".[بحارالانوار، ج 6، ص 324.]

امام سجاد(علیه السلام) می‌فرماید:"نفخة مرگ از سوی 

اسرافیل است و بعد از آن خود اسرافیل هم می‌میرد و نفخة حیات

از سوی خود پروردگار عالم انجام می‌گیرد".[پیام قرآن، ج 6، ص 72.]


نوشته شده توسط :رَهگذَر بیراهه ها
سه شنبه بیستم اسفندماه سال 1392-20:16
نظرات() 

buy cialis pills
جمعه شانزدهم آذرماه سال 1397 01:44

Nicely put. Kudos!
cialis usa cost cialis vs viagra cialis dosage buy cialis online nz cialis kamagra levitra generic cialis 20mg tablets buy cialis online legal interactions for cialis cialis tablets australia american pharmacy cialis
buy cials online
پنجشنبه پانزدهم آذرماه سال 1397 06:18

Fantastic knowledge. Many thanks.
how much does a cialis cost buy cialis online warnings for cialis cialis pas cher paris cialis pills buy cialis canadian discount cialis safe site to buy cialis online 5 mg cialis coupon printable cialis 5 mg schweiz
Cialis 20 mg
چهارشنبه چهاردهم آذرماه سال 1397 11:55

Amazing stuff. Thanks a lot.
generic cialis with dapoxetine tesco price cialis cialis taglich cialis 30 day sample ou acheter du cialis pas cher cialis pills boards cialis for bph cialis without a doctor's prescription cialis in sconto order generic cialis online
buy cials online
سه شنبه سیزدهم آذرماه سال 1397 13:29

This is nicely said. .
effetti del cialis cialis et insomni canadian cialis cialis kaufen bankberweisung buy cialis online cheapest prix de cialis buy name brand cialis on line we like it cialis soft gel low dose cialis blood pressure cialis generic
buy tadalafil online
سه شنبه سیزدهم آذرماه سال 1397 02:01

Truly a lot of superb knowledge.
only now cialis 20 mg link for you cialis price wow cialis 20 cialis per paypa cialis australian price cialis generic availability only now cialis 20 mg prezzo cialis a buon mercato cialis daily dose generic viagra vs cialis
Online cialis
دوشنبه دوازدهم آذرماه سال 1397 12:59

Cheers, Lots of knowledge!

order a sample of cialis cialis price in bangalore american pharmacy cialis enter site 20 mg cialis cost cialis sicuro in linea cialis 5 mg scheda tecnica we recommend cheapest cialis generico cialis mexico does cialis cause gout cialis daily reviews
buy cialis online without a prescription
دوشنبه دوازدهم آذرماه سال 1397 01:43

Great stuff. Thanks a lot.
cialis alternative cialis cuantos mg hay wow cialis 20 cialis vs viagra cialis cuantos mg hay cialis preise schweiz cialis for sale south africa bulk cialis tadalafilo acquisto online cialis
buy cialis uk
یکشنبه یازدهم آذرماه سال 1397 12:38

You actually suggested that adequately!
achat cialis en itali cialis venta a domicilio click here take cialis how does cialis work venta cialis en espaa the best choice cialis woman achat cialis en itali safe dosage for cialis import cialis cialis price thailand
buy cheap cialis in canada
یکشنبه یازدهم آذرماه سال 1397 01:31

Thank you. I value this!
cialis 20mg preis cf cialis coupons printable cialis in sconto cialis pills boards cialis 30 day trial coupon safe site to buy cialis online try it no rx cialis cialis lilly tadalafi how to purchase cialis on line how to purchase cialis on line
buy tadalafil
شنبه دهم آذرماه سال 1397 12:33

Info nicely applied.!
generic cialis soft gels achat cialis en suisse cialis italia gratis best generic drugs cialis buy cialis online we use it cialis online store wow cialis tadalafil 100mg cialis 20mg prix en pharmacie cialis name brand cheap canada discount drugs cialis
Cialis generic
شنبه دهم آذرماه سال 1397 01:04

Reliable postings. Thank you.
click now buy cialis brand cialis prezzo in linea basso cialis uk we like it cialis soft gel cialis 20mg cialis patent expiration weblink price cialis cialis canada cialis 100 mg 30 tablet cialis patent expiration
Cialis generic
جمعه نهم آذرماه سال 1397 13:41

Fantastic posts. Cheers.
cialis generique sialis prix cialis once a da prix cialis once a da cialis soft tabs for sale canadian cialis acquistare cialis internet enter site natural cialis cialis generic cialis patent expiration
Buy cialis
جمعه نهم آذرماه سال 1397 01:58

Thank you, Quite a lot of forum posts!

buy cialis cheap 10 mg cialis patentablauf in deutschland cialis 20 mg cut in half cialis 5mg prix cialis generique 5 mg cialis usa cost canada discount drugs cialis buy name brand cialis on line how much does a cialis cost canadian discount cialis
buy cialis online
پنجشنبه هشتم آذرماه سال 1397 14:38

You suggested it wonderfully.
wow cialis 20 tadalafil 5mg cialis pills boards sublingual cialis online how to purchase cialis on line we recommend cheapest cialis cialis dosage amounts cialis for sale south africa prescription doctor cialis cialis dosage amounts
buy cialis delhi
پنجشنبه هشتم آذرماه سال 1397 02:23

Kudos. Excellent information.
cialis 5 mg only now cialis 20 mg cialis from canada generic cialis with dapoxetine ou acheter du cialis pas cher buy generic cialis low cost cialis 20mg cialis 20 mg best price cialis daily reviews cialis prices
buy tadalafil online
چهارشنبه هفتم آذرماه سال 1397 13:56

Excellent material. Appreciate it.
cialis with 2 days delivery tarif cialis france 40 mg cialis what if i take cialis in sconto best generic drugs cialis india cialis 100mg cost cialis super acti only now cialis 20 mg calis cialis manufacturer coupon
buy tadalafil no prescription
چهارشنبه هفتم آذرماه سال 1397 01:58

Awesome write ups. With thanks.
cialis 5 mg schweiz generic low dose cialis overnight cialis tadalafil prices for cialis 50mg buy name brand cialis on line wow look it cialis mexico cialis mit grapefruitsaft buy cialis cheap 10 mg cialis 5mg what is cialis
buy levitra 20 mg
پنجشنبه نوزدهم مهرماه سال 1397 09:33

You actually stated this perfectly.
levitra prices levitra generic generic levitra buy 10 mg levitra levitra 10 mg kopen buy levitra online levitra levitra 20 mg vardenafil 20mg levitra 10 mg kopen
Cialis 20 mg
سه شنبه دهم مهرماه سال 1397 06:10

Thank you, A good amount of info!

purchasing cialis on the internet cialis 5 mg buy buying cialis overnight cialis coupons printable generic cialis levitra buy cialis sample pack cialis arginine interactio venta de cialis canada cialis generique 5 mg only now cialis for sale in us
buy cialis online us pharmacy
یکشنبه هشتم مهرماه سال 1397 03:42

You made your point!
cialis prezzo in linea basso non 5 mg cialis generici cialis billig cialis alternative prix de cialis tadalafil 10 mg cipla cialis online precios de cialis generico estudios de cialis genricos cialis tablets
Cialis generic
شنبه هفتم مهرماه سال 1397 00:34

Amazing content. Thank you.
cialis for sale cialis professional from usa effetti del cialis purchasing cialis on the internet the best choice cialis woman buy cialis online legal generic cialis at the pharmacy cialis generique cialis y deporte online prescriptions cialis
pharmacy canada online prescriptions
شنبه سی و یکم شهریورماه سال 1397 17:34

You actually explained it exceptionally well.
pharmacy canada plus canadian prescriptions online serc 24 mg trusted pharmacy canada scam buy viagra usa how safe are canadian online pharmacies northwest pharmacies in canada is trust pharmacy in canada legitimate pharmacy times the best canadian online pharmacies canada online pharmacies
http://cialisvipsale.com/
چهارشنبه بیست و هشتم شهریورماه سال 1397 19:10

Wow quite a lot of fantastic advice.
cialis online deutschland cialis dose 30mg cialis 30 day sample canadian cialis legalidad de comprar cialis we like it cialis soft gel price cialis best wow look it cialis mexico opinioni cialis generico cialis generico online
http://viagraky.com/
سه شنبه بیست و هفتم شهریورماه سال 1397 16:02

Whoa all kinds of useful material!
cialis en 24 hora cialis pills how do cialis pills work viagra or cialis cialis purchasing cialis for bph cialis kaufen cialis pas cher paris side effects of cialis cialis flussig
http://cialisbuys.com/
پنجشنبه پانزدهم شهریورماه سال 1397 04:34

You expressed it very well.
cialis billig viagra or cialis venta cialis en espaa buy cialis uk no prescription tadalafil 20 mg cialis generico cialis italia gratis canada discount drugs cialis american pharmacy cialis miglior cialis generico
canadian online pharmacy
سه شنبه سیزدهم شهریورماه سال 1397 20:18

Excellent info. Thanks!
pharmacy times canadian drugstore canadian pharmacy meds drugs for sale usa buy viagrow pro canada drug pharmacy online pharmacies in usa drugs for sale on internet global pharmacy canada canadian drugs
buying viagra online australia
سه شنبه سیزدهم شهریورماه سال 1397 04:27

You said it nicely..
online pharmacy usa viagra buy viagra super active online viagra purchase online vigra buy viagra with no prescription how to get viagra buy viagra brand online usa online pharmacy buy prescription viagra how can you buy viagra
Buy cialis online
دوشنبه دوازدهم شهریورماه سال 1397 20:41

Excellent postings. Regards.
import cialis cialis generique deutschland cialis online cialis super acti cialis preise schweiz import cialis calis venta cialis en espaa prix cialis once a da cialis en 24 hora
cialisonli.com
دوشنبه دوازدهم شهریورماه سال 1397 02:17

Wonderful material, Many thanks.
enter site 20 mg cialis cost cialis 100mg suppliers cialis italia gratis cialis professional from usa we use it 50 mg cialis dose cialis 20mg prix en pharmacie where do you buy cialis cialis 5 mg effetti collateral cipla cialis online try it no rx cialis
viabiovit.com/viagra-100-mg-best-price.html
سه شنبه بیست و سوم مردادماه سال 1397 03:32

Nicely put, Appreciate it.
where to buy generic viagra viagra pharmacy viagra viagra buy viagra buy discount viagra generic viagra uk online how to get viagra free buy viagra superdrug cheapest place to buy viagra buy viagra online paypal how get viagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30